Naše tepelná čerpadla

Co je tepelné čerpadlo?

Princip tepelného čerpadlo spočívá v odebrání tepla z okolního prostředí a v jeho předání do topné soustavy. Tedy v podstatě jako lednička, která odebírá teplo z potravin a vyzařuje jej do místnosti.

Tento kruhový proces pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu, kde speciální látka zvaná chladivo (látka jenž se vyznačuje velice nízkou teplotou varu) koluje v uzavřeném okruhu. Vše je znázorněno a pospáno na obrázku níže ve 4 jednoduchých krocích.

Ušetříte až 75% nákladů
na chod celé domácnosti

Podívejme se na porovnání nákladů na vytápění a spotřebu elektřiny v celém domě na tomto modelovém příkladu níže. V příkladu je uvažován dům obývaný 4 osobami, o vytápěné ploše 190 m 2 a tepelné ztrátě 14 kW.

Výparník

Ve výparníku odebere podchlazené chladivo v kapalném skupenství teplo z okolního prostředí. Při zahřátí mění chladivo skupenství na plynné. Tyto páry jsou následně nasáty do kompresoru.

Kompresor

V kompresoru je již zahřáté chladivo stlačeno na vysoký tlak a tím zahřáto na ještě vyšší teplotu. Kompresor poté chladivo natlačí do kondenzátoru.

Kondenzátor

Zde, v kondenzátoru (neboli ve výměníku) dochází k předání získaného tepla do topné soustavy.

Expanzní ventil

V expanzním ventilu opět zkapalněné chladivo ztrácí tlak a tím dochází k dalšímu snížení teplotní hladiny chladiva (tedy k podchlazení chladiva) pod teplotu okolního prostředí.

Zajímá Vás kompletní cena tepelného čerpadla?

S tepelným čerpadlem
ušetříte hned třikrát!

1. Na vytápění objektu
2. Na ohřevu teplé vody
3. Na spotřebě elektřiny v celém domě

Obecně ušetříte 50 – 75 % nákladů na chod domácnosti v závislosti na stávajícím zdroji tepla. Nejvíce ušetříte oproti elektrickému kotli, přímotopům a starému plynovému kotli.